Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Zahvala gospođi Miroslavi Mihaljević i njenoj obitelji za darovano pravo korištenja autorskog djela Branka Mihaljevića “Moj Osijek”

Hvala gospođi Miroslavi Mihaljević i njenoj obitelji na iskazanom povjerenju i časti za darovano pravo korištenja autorskog djela Branka Mihaljevića “Moj Osijek”