Vladimir Šišljagić

 

 

 

 

 

 

 

Župan dr.sc. Vladimir Šišljagić, dr.med. – kirurg, traumatolog, izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Osijeku, rođen je 1957. godine u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Osijeku, a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1983. godine. Specijalistički ispit iz opće kirurgije položio je 1993., a subspecijalistički ispit uže specijalizacije iz traumatologije 2003. godine u KBC-u Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je stekao zvanje subspecijaliste traumatologa. Magistrom biomedicinskih znanosti postaje 1999. nakon završenog poslijediplomskog studija i obrane magistarskog rada (“Primjena antimikrobnih lijekova u liječenju ratne rane”) na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U srpnju 2005. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obranio je doktorsku disertaciju (“Primjena koštanog cementa u osteosintezi loma dugih kostiju osteoporotičnih ozlijeđenika”).

Po završenom liječničkom stažu radio je kao liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u tadašnjoj vojnoj ambulanti Osijek u razdoblju od 1985. do 1988. godine, kada je primljen na Kirurški odjel Opće bolnice u Osijeku. Nakon položenog specijalističkog ispita nastavlja raditi kao specijalist kirurg u Odjelu za traumatologiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Osijek. Voditeljem traumatološkog odsjeka Odjela za traumatologiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Osijek imenovan je 1994. godine.

Odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 2003. godine, izabran je u suradničko zvanje naslovnog asistenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva na Katedri za kirurgiju, 2006. godine postaje nastavnikom na istoj Katedri u nastavno-znanstvenom zvanju docenta, a od 2010. godine u nastavno- znanstvenom zvanju izvanrednog profesora. Član je niza strukovnih liječničkih organizacija. Dio je istraživačkog tima znanstveno-istraživačkih projekata Medicinskog fakulteta u Osijeku, aktivni je sudionik brojnih stručnih kongresa i simpozija, autor niza znanstvenih i stručnih radova i kongresnih priopćenja, koautor udžbenika namijenjenog studentima poslijediplomskog studija iz područja biomedicine i zdravstva i specijalistima kirurških struka.Tijekom Domovinskog rata obnašao je dužnost suradnika Županijskog stožera pri Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Hrvatski je branitelj i nositelj Spomenice domovinske zahvalnosti.U politički se život Osječko- baranjske županije uključio 1995. godine kada je izabran za člana Poglavarstva Osječko-baranjske županije. Na ovu dužnost iznova je biran 1997., a obnašao ju je do 2000. godine. Na lokalnim izborima za Grad Osijek 2001. izabran je za vijećnika Gradskog vijeća Grada Osijeka. Za vijećnika Gradskog vijeća biran je i 2005. godine s Nezavisne liste Branimira Glavaša te 2008. godine s liste HDSSB-a. Gradsko vijeće ga 2005. godine bira na dužnost zamjenika gradonačelnika Osijeka koju obnaša do listopada 2007. godine kada Vlada Republike Hrvatske raspušta Gradsko vijeće Grada Osijeka. Tada se u funkciji zamjenika gradonačelnika Grada Osijeka i saborskog zastupnika suprotstavio i spriječio namjeru tadašnjeg HSP-ovog gradonačelnika Grada Osijeka i HDZ-ovog predsjednika Vlade Republike Hrvatske ugovaranje javno-privatnog partnerstva kojim su Grad Osijek i njegovi građani trebali platiti cijenu izgradnje nastavno-športske dvorane Gradski vrt preko 900 milijuna kuna !

2003. godine biran je za zastupnika u Hrvatskom saboru s liste Hrvatske demokratske zajednice, a 2007.,  2011.  i  2015. godine s liste Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje.
Od 2007. do 08. listopada 2014. godine predsjednik je Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje kada HDSSB ima i najveću potporu i povjerenje birača na lokalnoj i nacionalnoj razini: župana Osječko-baranjske županije, tri gradonačelnika, 13 općinskih načelnika i dva zamjenika općinskog načelnika, te sedam saborskih zastupnika. Zbog otvorenog neslaganja sa političkim i javnim djelovanjem stranačkog čelništva, u listopadu 2016. godine biva isključen iz HDSSB-a.

Za župana Osječko-baranjske županije izabran je na prvim neposrednim izborima 2009. godine. Na ovu dužnost ponovo je izabran u mandatu od 2013. do 2017. godine.

Neposredno pred lokalne izbore, u veljači 2017. godine osniva Udrugu građana Snaga Slavonije i Baranje sa kojom izlazi na izbore kao nezavisni kandidat. Kandidacijska lista grupe birača nositelja dr. sc. Vladimira Šišljagić dobija 9 vijećnika u Skupštini Osječko-baranjske županije.

Trenutačno obnaša dužnost vijećnika i predsjednika Kluba vijećnika Snage Slavonije i Baranje u Skupštini Osječko-baranjske županije.

Zajedno sa 138 osnivača, dana 06. listopada 2018. godine u Osijeku je osnovao novu političku stranku pod nazivom Snaga Slavonije i Baranje koja već gotovo pet mjeseci čeka registraciju u HDZ-ovu Ministarstvu uprave. U međuvremenu, hrvatski represivni aparat nad osnivačima političke stranke Snaga Slavonije i Baranje trenira strogoću pod dirigentskom palicom HDZ-ovih “mentora”.    

Podijeli na društvenim mrežama: