Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

[PROBLEM S KOMARCIMA]
“Ovako se bori za svoj Osijek”

“Ovako se bori za svoj Osijek, kandidat za gradonačelnika prof.dr.sc. Vladimir Šišljagić, tada HDZ-ovac, javno se u Sabor Republike Hrvatske suprostavio svojima radi interesa Grada Osijeka”

“Nedugo kasnije isključen je iz HDZ-a.”