Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Predstavljanje planova, programa i projekata za budući razvoj grada Osijeka

Press konferencija kandidata za gradonačelnika, gospodina prof. dr. sc. Vladimira Šišljagića.

Predstavljanje planova, programa i projekata za budući razvoj grada Osijeka.