Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Vladimir Šišljagić

ŽIVOTOPIS

Dr.sc. Vladimir Šišljagić, dr. med. – kirurg, traumatolog, izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Osijeku, rođen 1957. godine u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Osijeku, a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1983. godine. Specijalistički ispit iz opće kirurgije položio 1993. godine, a subspecijalistički ispit uže specijalizacije iz traumatologije 2003. godine u KBC-u Rebro Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kada stječe zvanje subspecijaliste traumatologa. Magistrom biomedicinskih znanosti postaje 1999. godine nakon završenog poslijediplomskog studija i obrane magistarskog rada (“Primjena antimikrobnih lijekova u liječenju ratne rane”) na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U srpnju 2005. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obranio je doktorsku disertaciju (“Primjena koštanog cementa u osteosintezi loma dugih kostiju osteoporotičnih ozlijeđenika”).

Po završenom liječničkom stažu radio je kao liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u tadašnjoj vojnoj ambulanti Osijek u razdoblju od 1985. do 1988. godine, kada je primljen na Kirurški odjel Opće bolnice u Osijeku. Nakon položenog specijalističkog ispita nastavlja raditi kao specijalist kirurg u Odjelu za traumatologiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Osijek. Voditeljem traumatološkog odsjeka Odjela za traumatologiju Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Osijek imenovan je 1994. godine.

Odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 2003. godine, izabran u suradničko zvanje naslovnog asistenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva na Katedri za kirurgiju, 2006. godine postaje nastavnikom na istoj Katedri u nastavno-znanstvenom zvanju docenta, a od 2010. godine u nastavno- znanstvenom zvanju izvanrednog profesora. Član je niza strukovnih liječničkih organizacija. Dio je istraživačkog tima znanstveno-istraživačkih projekata Medicinskog fakulteta u Osijeku, aktivni sudionik brojnih stručnih kongresa i simpozija, autor niza znanstvenih i stručnih radova i kongresnih priopćenja, koautor udžbenika namijenjenog studentima poslijediplomskog studija iz područja biomedicine i zdravstva i specijalistima kirurških struka.
Tijekom Domovinskog rata obnašao dužnost suradnika Županijskog stožera pri Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Hrvatski branitelj i nositelj Spomenice domovinske zahvalnosti.

U političkom životu Osječko- baranjske županije od 1995. godine kada je izabran za člana Poglavarstva Osječko-baranjske županije. Na ovu dužnost iznova biran 1997. godine. U više mandata obnašao dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Osijeka i Skupštini Osječko-baranjske županije. Od 2005. do listopada 2007. godine zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka. Župan Osječko-baranjske županije u dva mandata od 2009. do svibnja 2017godine. Trenutačno obnaša dužnost vijećnika u Skupštini Osječko-baranjske županije.

Za zastupnika Hrvatskog sabora izabran u četiri mandata, 2003., 2007., 2011. i 2015. godine.

Od veljače 2017. godine predsjednik je Udruge građana Snaga Slavonije i Baranje.  Osnivač je regionalne političke stranke Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB) na čijoj je osnivačkoj Skupštini 06. listopada 2018. godine u Osijeku izabran za predsjednika. Stranci je punih godinu dana bilo zapriječeno političko djelovanje jer je Ministarstvo uprave RH tek 03. listopada 2019. godine donijelo Rješenje o upisu Snage SiB u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske.

Online Pristupnica

Donacije

Politička stranka Snaga Slavonije i Baranje
Sjedište: 31 000 Osijek, J. J. Strossmayera 297
OIB: 58744208610
IBAN: HR3824020061100954000
Model: HR00
poziv na broj: OIB uplatitelja

© 2020 Snaga Slavonije i Baranje