Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

izv. prof. dr. sc. Andrija Pozderović

ŽIVOTOPIS

Rođen 1950. godine u hrvatskom selu Gibarac u Srijemu. Nakon završetka srednje kemijske škole, studirao na Biotehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 1974. godine. Na istom fakultetu 1978. godine, nakon završetka poslijediplomskog studija, stječe znanstveno zvanje magistra znanosti, a 1984. godine i zvanje doktora znanosti. Stručni rad započinje nakon diplome 1974. godine u Prehrambenoj industriji “Podravka” u Koprivnici gdje ostaje do prelaska na Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 1975. godine. Na ovom fakultetu radi u znanstveno-nastavnom zvanju asistenta, znanstvenog asistenta, docenta i izvanrednog profesora. Autor je 38 znanstvenih radova i niza stručnih radova, nositelj ili suradnik u 20 idejnih i glavnih tehnoloških projekata, studija i ekspertiza za područje prehrambene industrije, voditelj ili suradnik na 10 znanstvenih i razvojnih projekata iz područja prehrambene tehnologije. Održao je brojna predavanja, sudjelovao na tribinama i okruglim stolovima iz područja razvoja prehrambene industrije i prerade poljoprivrednih proizvoda. Pored znanstvene i nastavne djelatnosti na Fakultetu i Sveučilištu obavljao je i nekoliko značajnih funkcija, ravnatelj Fakulteta , dekan Fakulteta, prorektor Sveučilišta, član Poglavarstva Osječko-baranjske županije zadužen za gospodarstvo. Vijećnik u Gradskom vijeću grada Osijeka u dva mandata, predsjednik i član Upravnog vijeća Studentskog centra Osijek, predsjednik i član Nadzornog odbora Tržnice Osijek, član Vijeća gradske četvrti Novi grad u Osijeku.

Online Pristupnica

Donacije

Politička stranka Snaga Slavonije i Baranje
Sjedište: 31 000 Osijek, J. J. Strossmayera 297
OIB: 58744208610
IBAN: HR3824020061100954000
Model: HR00
poziv na broj: OIB uplatitelja

© 2020 Snaga Slavonije i Baranje