Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Postani Član
  Davanjem privole pristajete na prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih kontakt podataka koje ste unijeli u web obrazac

  Online Pristupnica

  Donacije

  Politička stranka Snaga Slavonije i Baranje
  Sjedište: 31 000 Osijek, J. J. Strossmayera 297
  OIB: 58744208610
  IBAN: HR3824020061100954000
  Model: HR00
  poziv na broj: OIB uplatitelja

  © 2020 Snaga Slavonije i Baranje