Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Posjet Azilu

Dio sunčanog dana 18. 2. 2021. Vladimir Šišljagić proveo je igri s četveronožnim prijateljima i druženju s ljudima koji za njih nesebično skrbe.