Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Osnivačka skupština Ogranka Snage SiB za gradsku četvrt Retfala

11. veljače 2021. održana je osnivačka skupština Ogranka Snage SiB za gradsku četvrt Retfala

Za predsjednika je izabran Dino Tijardović