Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Osnivačka skupština Ogranka Snage SiB – Osijek za gradsku četvrt Donji grad

13. ožujka 2021. je održana osnivačka skupština Ogranka Snage SiB za gradsku četvrt Donji grad

Za predsjednika je izabran Zlatko Voloder, umirovljeni pukovnik HV-a

Za potpredsjednika je izabran Andrej Burilo, poznati nogometni sudac iz Osijeka