Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Osnivačka skupština Ogranka Snage SiB – Osijek za mjesni odbor Brijest

18. ožujka 2021. je održana osnivačka skupština Ogranka Snage SiB za mjesni odbor Brijest.

Za predsjednika je izabran Damir Kramarić, umirovljeni časnik HV-a