Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Osnivačka skupština Ogranka Snaga SiB – Osijek za gradsku četvrt Lijeva obala

Dana 26.2.2021. održana je osnivačka skupština Ogranka Snage SiB za gradsku četvrt Lijeva obala.

Za predsjednika je izabran Mario Babić, počasni član sindikata pravosudne policije Republike Hrvatske