LOKALNI IZBORI

DONACIJE ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

1. KANDIDAT ZA ŽUPANA VLADIMIR ŠIŠLJAGIĆ
Osijek, J. J. Strossmayera 297
OIB: 61313114690
Broj računa HR8924020063500017416
Model 00 Poziv na broj- upisuje se OIB uplatitelja
Dozvoljeni iznos donacije
– pravne osobe do 30.000,00 kuna
– fizičke osobe- građani i obrtnici do 30.000,00 kuna

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU
NOSITELJ VLADIMIR ŠIŠLJAGIĆ
Osijek, J. J. Strossmayera 297
OIB: 6131311490
Broj računa HR6724020063500017424

Model 00 Poziv na broj- upisuje se OIB uplatitelja

Dozvoljeni iznos donacije

– pravne osobe do 30.000,00 kuna

– fizičke osobe- građani i obrtnici do 30.000,00 kuna

Podijeli na društvenim mrežama: