Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Kontakt:

Sjedište:

Politička stranka Snaga Slavonije i Baranje
J. J. Strossmayera 297
31000 Osijek
snaga.sib@gmail.com

 

Snaga SiB ured Osijek:

Trg Ante Starčevića 6
31000 Osijek
+385 31 209 209
snagasibosijek@gmail.com

Online Pristupnica

Donacije

Politička stranka Snaga Slavonije i Baranje
Sjedište: 31 000 Osijek, J. J. Strossmayera 297
OIB: 58744208610
IBAN: HR3824020061100954000
Model: HR00
poziv na broj: OIB uplatitelja

© 2020 Snaga Slavonije i Baranje