Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

IZJAVA o PRIVOLI (SUGLASNOSTI) za PRIKUPLJANJE, OBRADU i JAVNU OBJAVU OSOBNIH PODATAKA

U Republici Hrvatskoj se od 25. svibnja 2018. godine primjenjuje Uredba EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, slobodnom kretanju takvih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) slijedom čega je politička stranka Snaga Slavonije i Baranje (u daljnjem tekstu „Snaga SiB“) u obvezi od svakog svog člana ishoditi dobrovoljnu i informiranu izjavu o privoli (suglasnosti) glede prikupljanja, obrade, arhiviranja i javnih objava njihovih osobnih podataka koji su Snazi SiB potrebiti u njihovim temeljnim djelatnostima i aktivnostima. Ovom izjavom dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavate svoju želju i dajete privolu (suglasnost) odgovornim osobama u Snazi SiB za prikupljanje, obradu, arhiviranje i javnu objavu svih Vaših osobnih podataka, uključujući Vaš životopis, fotografije, različite dokumente, video zapisa i slično koje ste svojom voljom ustupili Snazi SiB.

Pristupanjem u Snagu SiB vlastoručno potpisujete stranačku Pristupnicu na kojoj svojom voljom dajete slijedeće osobne podatke: ime i prezime, spol, nacionalnost, osobni identifikacijski broj OIB, broj osobne iskaznice i od koga je izdana, adresu prebivališta i privremenog boravišta (država, županija, mjesto i poštanski broj, ulica i kućni broj), država, mjesto, datum i godina rođenja, stručna sprema, znanje stranog jezika, zanimanje, radni status (zaposlen, nezaposlen, umirovljenik, srednjoškolac, student), broj telefona, broj mobitela, adresa e-pošte, osobna fotografija u digitalnom obliku, datum pristupanja Snazi SiB. Vlastoručnim potpisom stranačke Pristupnice dragovoljno dajete privolu nadležnim stranačkim tijelima da u rubrici „Ostali osobni podaci“ vode evidenciju o vašim stranačkim dužnostima i funkcijama, te odlukama i zaključcima stranačkih upravnih tijela koje se odnose na Vas osobno.
Osim osobnih podataka navedenih u stranačkoj Pristupnici, ovom izjavom dragovoljno dajete privolu za prikupljanjem, obradom, arhiviranjem i javnom objavom i drugih osobnih podataka potrebitih za kandidacijske i izborne procese na europskoj, nacionalnoj, županijskoj, lokalnoj, mjesnoj i unutarstranačkoj razini.
Priroda djelovanja i aktivnosti Snage SiB podrazumijeva kontinuiranu komunikaciju unutar Snage SiB, s drugim političkim strankama, udrugama, institucijama, gospodarskim subjektima, s javnosti i medijima putem radnih sastanaka, okruglih stolova, prezentacija, javnih tribina i skupova, tiskovnih konferencija, internetskih društvenih mreža i drugih tehničkih sredstava komunikacije. Osim korištenja Vaših osobnih podataka, ovom izjavom dragovoljno dajete suglasnost za javnu objavu Vaših fotografija, izjava, komentara, video zapisa, radijskih i televizijskih priloga, reportaža, emisija ili spotova.

U svakom trenutku imate pravo zatražiti uvid u Vaše arhivirane osobne podatke, izvršiti njihovu ispravku, zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, ovu privolu u cijelosti ili djelomično opozvati, odnosno uputiti bilo koji sličan prigovor na koji imate pravo sukladno Uredbi i Statutu Snage SiB, a mi ćemo postupiti prema vašem zahtjevu.
Povlačenje Vaše privole ne utječe na zakonitost prikupljanja, obrade, arhiviranja i objave Vaših osobnih i drugih podataka prije njezina povlačenja.
Vaše osobne podatke Snaga SiB će čuvati sve dok nam sukladno Statutu Snage SiB ne pošaljete zahtjev za ispis iz članstva, ili sukladno Uredbi ne uputite zahtjev za brisanje vaših osobnih podataka čime prestaje članstvo u Snazi SiB. U tom slučaju će pohrana osobnih podataka u određenom roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja. Osim toga, imate pravo i na podnošenje prigovora nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP-u), neovisnom tijelu javne vlasti koje je osnovala RH u svrhu kontrole i osiguranja provedbe odrednica Uredbe.
Prihvaćanjem i potpisom ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih i drugih podataka potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali, razumjeli sve informacije o istoj, te dopuštate da Snaga SiB prikuplja, obrađuje, arhivira i javno objavljuje Vaše osobne i druge podatke.

Online Pristupnica

Donacije

Politička stranka Snaga Slavonije i Baranje
Sjedište: 31 000 Osijek, J. J. Strossmayera 297
OIB: 58744208610
IBAN: HR3824020061100954000
Model: HR00
poziv na broj: OIB uplatitelja

© 2020 Snaga Slavonije i Baranje