Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Iz medija:
Večernji list

U Hrvatskoj je podjela na ljevicu i desnicu umjetno stvorena i ona se s vremena na vrijeme radikalizira

Intervju sa dr.sc. Vladimirom Šišljagićem pročitajte na:

https://m.vecernji.hr/vijesti/u-hrvatskoj-je-podjela-na-ljevicu-i-desnicu-umjetno-stvorena-i-ona-se-s-vremena-na-vrijeme-radikalizira-1452242