Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)
je hrvatska politička stranka, jasno regionalno,
nacionalno i proeuropski usmjerena koja za cilj
ima afirmirati i raditi na razvoju svih potencijala
Slavonije i Baranje.

Hvala za svaki glas!

Dragi građani, Slavonci i Baranjci,

hvala vam što ste izašli na izbore i zaokružili naša imena!

Mi ćemo i dalje stvarati i jačati regionalnu opciju te se zalagati za stajališta u našem programu.

Samo zajedno možemo promijeniti kretanje naše države u boljem smjeru, a mi ćemo se truditi da zajedničkom snagom idemo naprijed.

Snaga Slavonije i Baranje je naša snaga!