Godišnja financijska izvješća, programi i planovi članova predstavničkih tijela JLS i JPRS izabranih s kandidacijskih lista grupe birača