Donacije

Uplata donacija građana za rad Snage SiB:

Udruga građana Snaga Slavonije i Baranje
Sjedište: 31 000 Osijek, J. J. Strossmayera 297
OIB: 07238603756
Žiro račun: HR2624020061100819192
Za uplate članskih doprinosa i donacija upisati
Model HR00 poziv na broj OIB uplatitelja

Podijeli na društvenim mrežama: