Ante Kristić

ŽIVOTOPIS

Ante Kristić, dipl.ing.građ. rođen 1981. godine u Osijeku, oženjen, otac dvoje malodobne djece. Stekao zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva na Građevinskom fakultetu u Osijeku 2010. godine, nakon završetka I. Gimnazije. Zaposlen u tvrtki Vodovod-Osijek d.o.o., na radnim mjestima inženjera vodoopskrbe i odvodnje, gdje je 2013. godine ostvario uvjet za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva. Nakon položenog stručnog ispita postaje voditelj Tehničkog odjela vodoopskrbne mreže te se bavi aktivnim upravljanjem i monitoringom svih pojava vezanih za opskrbu stanovništva pitkom vodom i izdavanjem akata prema nadležnoj regulativi. Specijalizirao se za problematiku upravljanja gubitcima u vodoopskrbnom sustavu za koju se višestruko certificirao, izrađivao stručne radove i surađivao s eminentnim stručnjacima u tom području.
Za vrijeme studentskih dana obnaša dužnost predsjednika Studentskog zbora Građevinskog fakulteta u mandatu 2003. – 2005. godine u kojem realizira projekte za studente pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Studentskog zbora i poduzetnika s područja Grada Osijeka. Aktivno se bavi problematikom i angažmanom mladih u društvu kao jedan od osnivača Udruge studenata J.J. Strossmayer, Udruge mladih BANG i Udruge podvodnih sportova Osijek.
Vijećnikom Županijske skupštine OBŽ postaje 2004. godine i tu dužnost obnaša do 2017. godine. Tijekom više mandata član je Komisije za javne službe i predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu, u mandatu 2013. – 2017. godine Županijske skupštine OBŽ.
Slobodno vrijeme koristi za rekreaciju, gledanje dokumentarnih filmova, slušanje glazbe i čitanje knjiga.

Podijeli na društvenim mrežama: