Živimo li danas u još jednom totalitarističkom sustavu?

Dr. sc. Vladimir Šišljagić otvorio je današnju tiskovnu konferenciju Snage SiB retoričkim upitom; „Žive li danas hrvatski građani u još jednom totalitarističkom sustavu?“ Predsjednik stranke podsjetio je na dug i težak put osnivanja stranke. Nakon osnivačke skupštine ove regionalne političke stranke u listopadu 2018. godine, osnivači su se našli na udaru visokopozicioniranih čelnika represivnog aparata još […]