Razvijajmo poljoprivrednu proizvodnju i turizam!

Poljoprivreda je na razini Republike Hrvatske sustavno uništavana više od 20 godina, iako je temeljna grana nacionalnog gospodarstva i time mora imati prioritet u nacionalnim strategijama i programima razvoja u stvaranju novih vrijednosti, povećanju zaposlenosti, podizanju razine kvalitete života i standarda njegujući kulturne i tradicijske vrijednosti.

U središtu zanimanja agrarnih politika moraju biti OPG-ovi, proizvođačke organizacije, infrastrukturni i distribucijski kanali, snažna prerađivačka industrija, a sve to na uređenom tržištu koje će objektivno vrednovati lokalne prehrambene proizvode.
Velika kočnica razvoja poljoprivredne proizvodnje svakako je nedostatak prave strategije razvoja koju Republika Hrvatska nema od svog osnutka. Da su pokušaji kvalitetnog raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištima propali, govori i činjenica da je Zakon o poljoprivrednom zemljištu doživio svojih 20 inačica.

Snaga Slavonije i Baranje prepoznaje važnost i prioritet u razvoju poljoprivrednog sektora kao vitalne i jedne od najvažnijih grana gospodarstva Republike Hrvatske, stoga će donijeti strategiju razvoja poljoprivredne proizvodnje koja je nužan preduvjet njezina razvoja. Jedna od predloženih mjera je decentralizacija raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, odnosno prepuštanje u potpunosti jedinicama lokalne samouprave raspolaganje istim, s obzirom na iskustva koja pokazuju da ne može postojati unificirani način raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta, zbog specifičnosti svake općine ili grada. Uplitanje države u programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, kao i davanje suglasnosti na svaki korak procesa, samo produbljuje probleme i odugovlači postupke davanja u zakup, što na koncu čini dugoročnu štetu u efikasnosti i provođenju mjera te narušava procese u razvoju tržišta. Općinski i gradski dužnosnici (načelnici i gradonačelnici) trebaju u potpunosti odgovarati za raspolaganje državnog poljoprivrednim zemljištem sa svojim predstavničkim tijelima, jer zasigurno oni najbolje prepoznaju probleme te mogu predložiti potencijalna učinkovita rješenja

Poljoprivredno zemljište nacionalno je blago Republike Hrvatske i ono mora ostati u vlasništvu domaćih poljoprivrednih proizvođača. Zbog toga je potrebno u kratkom vremenu završiti geodetsko – katastarsku izmjeru poljoprivrednog zemljišta, razriješiti imovinsko – pravnu problematiku te ga podijeliti poljoprivrednim proizvođačima i staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje.

Usporedo uz poljoprivrednu proizvodnju, Slavonsko – baranjska regija ima izuzetne potencijale za razvoj kontinentalnog turizma, a dodatan input su i sredstva iz europskih fondova za ruralni razvoj. Razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge, povezan s poljoprivrednom proizvodnjom, proizvodnjom tradicionalnih autohtonih proizvoda i tradicijskom gastronomijom u prepoznatljiv turistički proizvod, Baranju, Podravinu, Posavinu, Slavoniju i zapadni Srijem, označava kao prepoznatljivo enogastronomsko odredište. U tom smislu, nužno je brendirati prostor i proizvode s područja Slavonsko – baranjske regije stvaranjem krovnog brenda s imenom i vizualnim identitetom, te koristiti turističke potencijale prateći marketinški plan i strategiju turističkog klastera Slavonija u suradnji s krovnim institucijama.

Podijeli na društvenim mrežama: