Udruga Građana

Udruga građana Snaga Slavonije i Baranje

Sjedište: 31 000 Osijek, Šetalište K. F. Šepera 8 d
OIB: 07238603756
Žiro račun: HR2624020061100819192

Akti

Financijska izvješća

Donacije

Uplata donacija građana za rad Snage SiB:
Udruga građana Snaga Slavonije i Baranje
Sjedište: 31 000 Osijek, Šetalište K. F. Šepera 8 d
OIB: 07238603756
IBAN: HR2624020061100819192

Za uplate članskih doprinosa i donacija upisati
Model: HR00
poziv na broj: OIB uplatitelja

Predsjedništvo Snage Slavonije i Baranje

PREDSJEDNIK
dr. sc. Vladimir Šišljagić, 091 1199 639; vsisljagic@gmail.com

POTPREDSJEDNICI:
Mato Klarić, 098 487 127; mato.klaricsb@gmail.com
Irena Mikić Brezina, 098 795 035; irena.mikic@os.t-com.hr
Vladimir Milković, 098 711 125; vladekov.mail@gmail.com

ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA:
Josip Bitunjac, 091 423 9002; jbitunja@gmail.com
Zvonko Plavčić, 099 390 0339; snagasibdj5@gmail.com
dr. sc. Andrija Pozderović, 098 843 074; andrija.pozderovic@ptfos.hr
Robert Smješka, 091 890 5608; robert.smjeska@gmail.com
Dino Tijardović, 095 544 3533; dtijardovic@gmail.com
Ivica Tomašičević, 091 323 6917; ivica.tomasicevic@gmail.com
Zvjezdana Tuma Pavlov, 099 706 0673; ztumapavlov@gmail.com
Srećko Vuković, 099 437 3003; nacelnik@opcina-bizovac.hr
Srđan Igali, 095 167 5907; elektrooprema.bizovac@gmail.com

Tajnik:
Vladimir Milković, 098 711 125; vladekov.mail@gmail.com

Ogranci Snage Slavonije i Baranje:

Osječko-baranjska županija
Brodsko-posavska županija
Požeško-slavonska županija
Virovitičko-podravska županija
Vukovarsko-Srijemska županija

Podijeli na društvenim mrežama: