Pokažimo snagu Slavonije i Baranje!

Dugotrajna gospodarsko – ekonomska kriza odrazila se na sve slojeve hrvatskog društva, poglavito ovdje u Slavonsko – baranjskoj regiji. Naša sela su opustjela, a i urbane aglomeracije iz dana u dan gube svoje stanovnike. U okolnostima zabrinjavajuće naraslog nepovjerenja u političke strukture, pravosudni sustav, zakonodavnu i izvršnu vlast, naši razočarani građani napuštaju Domovinu u potrazi za poslom i boljim životom.

Centralizirana i metropolizirana država u velikoj mjeri je onemogućila sustav lokalne i regionalne samouprave da značajnije utječu na aktiviranje raspoloživih potencijala, vlastiti razvoj i prevladavanje postojećeg zabrinjavajućeg stanja u svim segmentima društva. Teško stanje u gospodarstvu i poljoprivredi, prezaduženost države, izostanak ozbiljnih investicija, velika nezaposlenost, mala primanja, niske mirovine, neriješeni problemi i status hrvatskih branitelja, nepovezanost sustava obrazovanja i tržišta rada, uzrokovale su sveopće društveno nezadovoljstvo.

Neujednačen razvoj hrvatskih regija nastavila se i nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, a posljedice neujednačenog i neravnomjernog razvoja najviše trpe Baranja, Podravina, Posavina, Slavonija i Srijem koji su na rubu gospodarskog i demografskog sloma.
U takvim društvenim okolnostima, građani okupljeni u regionalnoj političkoj opciji Snaga Slavonije i Baranje žele svojim znanjem, iskustvom, radom i aktivnostima pokrenuti pozitivne procese u hrvatskom društvu, prije svega u Slavonsko –  baranjskoj regiji.

Vrijeme je da pokažemo snagu Slavonije i Baranje!

Naši su ciljevi:
– jačanje demokratskih oblika sudjelovanja građana u oblikovanju razvojne politike i odlučivanju o uvjetima vlastitog življenja
– policentričan i ravnomjeran razvoj Republike Hrvatske,
– jačanje mjesne, lokalne i regionalne samouprave
– decentralizacija državnih nadležnosti od lokalnog i regionalnog interesa
– osnaženje međuregionalne prekogranične suradnje
– jačanje ugleda i statusa Republike Hrvatske u Europskoj uniji
– aktiviranje vlastitih razvojnih potencijala u funkciji pokretanja razvoja
– promoviranje gospodarskih, ekonomskih, kulturnih, obrazovnih, sveučilišnih, športskih, turističkih, gastronomskih, prirodnih resursa i potencijala, očuvanje kulturne baštine Baranje, Podravine, Posavine, Slavonije i zapadnog Srijema
– stvaranje uvjeta za poduzetničke aktivnosti, povećanje zaposlenosti i smanjivanje nezaposlenosti
– stvaranje održivih uvjeta za poljoprivrednu i ekološku proizvodnju proizvodnju i preradu hrane,
– zaštita okoliša i poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije.

U ostvarivanju ovih ciljeva Snaga Slavonije i Baranje će djelovati sukladno osnovnim načelima udruživanja, polazeći od načela legitimiteta i legaliteta, koristeći demokratska i nenasilna parlamentarna i izvanparlamentarna sredstva.

Pokažimo snagu Slavonije i Baranje!

Podijeli na društvenim mrežama:

No comments yet.

Join the Conversation